Certificatul energetic, obligatoriu

 In contextul amanarii repetate a aplicarii prevederilor legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, certificatul energetic este necesar la incheierea tranzactiilor de vanzare-cumparare, respectiv inchiriere a imobilelor incepand cu 01.01.2011.  Certificatul se elibereaza proprietarului care trebuie sa il puna la dispozitie cumparatorului sau viitorului chirias, pentru o mai buna informare.

 

Cu toate acestea insa, UNNPR a adoptat hotararea 335/2010 prin care certificatul energetic nu este necesar la incheierea tranzactiei daca cumparatorul, respectiv chiriasul isi asuma raspunderea privind posibilele efecte datorate informarii insuficiente ca urmare a lipsei certificatului. Concret, printr-o declaratie pe propria raspundere in forma autentica data de cumparator/chirias, notarii pot autentifica contractele privind tranzactiile mentionate sau prin inserarea in contract a unor clauze din care sa rezulte faptul ca au luat la cunostinta prevederile legii 372/2005, obligatia proprietarului de a pune la dispozitia potentialului cumparator sau chirias certificatul de performanta energetica a cladirii precum si consimtamantul privind dobandirea proprietatii sau folosinta imobilului, asumandu-si orice raspundere cu privire la efectele produse prin nedetinerea informatiilor cuprinse in continutul certificatului de performanta energetica a cladirii. Pozitia AAEC insa este aceea ca prin adoptarea acestei hotarari de catre UNNPR se incalca legislatia in vigoare.

 

Notarii considera insa ca transpunerea prevederilor Directivei CE 2002/91/CE prin legea 372/2005 s-a realizat tinand cont de scopul acesteia, respectiv buna informare a cumparatorului/chiriasului, imbunatatirea conditiilor de performanta energetica, respectiv eficientizarea consumului de energie, precum si aplicarea unui cost corect. Practic, notarii considera acesta unicul scop al legii, nicidecum conditionarea incheierii tranzactilor de prezentarea acestuia, fapt ce este interpretat ca ingradirea dreptului la proprietate, drept garantat de constitutie.

 

In acest sens, se considera ca partile au libertatea de a-si exercita acest drept constitutional de a dispune de bunul care le apartine in forma pe care o considera necesara. Notarii invoca „restrictionarea” actelor de vanzare-cumparare, respectiv inchiriere o contradictie cu reglementarile constitutionale privind dreptul la libertate.

 

UNNPR invoca dispozitiile art. 6 al legii 36/1995 privind notarii publici si activitatea notariala, respectiv: “Daca inscrisul prezentat are un continut indoielnic, iar notarul public nu poate refuza instrumentarea actului, va atrage atentia partilor asupra consecintelor juridice la care se expun si va face mentiune expresa in act. Daca partea se opune la inserarea mentiunii, notarul public va refuza intocmirea actului”

 

De asemenea, este invocat numarul inca redus de auditori energetici, avand o repartitie asimetrica in teritoriu, datorita concentrarii acestora in orasele mari, fapt ce lasa zonele mai putin importante neacoperite.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si-a luat angajamentul de a clarifica in scurt timp aceasta situatie.